fredag 24. oktober 2008

#Fredagsutfordringen - Inspirert av musikk


Det er ingenting i verden som inspirerer meg mer enn musikk. Jeg hører alltid på musikk når jeg lager noe, jeg bruker musikk når jeg er glad, og når jeg ikke har det så bra. Jeg bruker musikk til avslapping, og for å få frem guts'n. Noen ganger er det tekstene som er i fokus, andre ganger selve musikken. Denne uka vil jeg bruke musikk som inspirasjon for AJ-sidene. Hvis du har mulighet, bli gjerne med på å lage en side hver dag for å dokumentere dagens humør, følelser og tanker. Etter denne uka vil du da sitte med en helt personlig "Musikkdagbok". For me there is nothing in the world that gives me more inspiration than music. I always listen to music when I create, I use music when I'm happy, when I'm feeling bad, I use music to relax, and to free energy. Sometimes the lyrics is the most important, other times I only hear the music itself. This week I want you to use music as inspiration for your Art Journal pages. If it's possible, try to make one page each day - and use music to document your mood and feelings for the day. At the end of the week you'll have a complete "Music Diary".

Det er mange måter å bruke musikken på når du skaper.
* bruk en sangtekst som 'treffer' deg akkurat nå
* finn en sang eller et musikkstykke som kjennes riktig ut for deg, og spill det høyt mens du lager siden din
* la musikken snakke i farger - lytt til den og velg intuitivt farger til å sette farge på siden din
* bruk rytmene i musikken til å lage abstrakt kunst - bare la hånden din jobbe uten å kontrollere den. Du kan til og med lukke øynene når du jobber.
* lytt til en sang, og lag så en side hvor du dokumenterer det som rørte seg i deg når du lyttet.
There are several ways of using music in your art.
* use a song text that 'speaks to you' right now
* find a song/music piece that feels right for you, play it loud while making a page
* let the music talk in colors - listen to a piece and choose colors by intuition and color your page
* use the rythm in the music to create abstract art - just let your hand work without trying to control it. You can even close your eyes while creating.
* listen to a song, and then make a page and journal the feelings that filled you while listening to the music.

Jeg kommer til å bruke denne ukesutfordringen terapeutisk. Jeg har kjipe dager for tiden og vet at musikk er en fin måte å komme seg igjennom dagene på... Og når jeg bruker AJ-sidene mine som terapi, må jeg jobbe spontant. Jeg har med andre ord ingen plan for denne uka. Det får komme det som kommer... Men jeg skal la musikken være ledesnoren min, på en eller annen måte... I'm going to use this week's challenge as therapy. I'm having some hard days, and know that music is a way to cope and get through the days... And when using my AJ therapeutically, I have to work spontaniusly. So, I don't have a plan for this week. I guess I'll just have to open up and let come what may... But I'll let music be my guide...
Idag vil jeg bruke et musikkstykke av Mozart som inspirasjon. Det er Mozarts Klarinettkonsert, del 2. Det er bare helt nydelig og treffer meg midt i hjertet akkurat nå. Og vil du ta utganspunkt i det samme, er du hjertelig velkommen til å bli med meg :) Uansett utfordrer jeg deg til å finne ditt musikkstykke og lage en AJ ut fra det. And today I want to use a music piece made by Mozart as my inspiration. It's the Mozart Clarinet Conserto part 2. It's just beautiful and speaks right to my heart today. If you want to join me - feel free :) If you want to use your own music, do it - and make a page filled with it.

Ingen kommentarer: