lørdag 3. januar 2009

Nytt år og nye muligheter - a New Year

Jeg har brukt noen timer (og netter, faktisk...) på å finne en god måte å bruke denne bloggen på nå i det nye året. Jeg ønsker fortsatt at dette skal være en blogg med både utfordringer og inspirasjon, og et av mine store ønsker er at vi blir en svær gjeng som kan møtes her for å utveksle både kreativitet og inspirasjon.

Men - hvordan få ønsket oppfyllt?

Jeg kan vel ikke annet enn å prøve meg frem - uten å vite akkurat hvor jeg skal gå eller hvordan jeg skal gjøre det...

Men jeg vet at
- jeg kommer til å poste en utfordring her hver søndag.
- jeg trenger å skrive mer, også i AJ'ene mine. Så på en eller annen måte må jeg prøve å flette det inn i utfordringene fremover. Jeg savner nemlig det å skrive. Og det å kombinere tekster og collager.
- den beste måten å jobbe med AJ på er når jeg klarer å kombinere den kreative delen med personlig terapeutisk jobbing. Så herved er du advart...
- 2009 er MITT år. Jeg har nemlig bestilt et fantastisk år - fyllt med forandringer, utfordringer og viktige øyeblikk. Og - dette er en viktig del; Jeg skal ta i mot det med åpne armer. Med positive tanker. Med oppløftende peptalk. Med sterke affirmasjoner. Og det vil ikke overraske meg om jeg er nødt til å bruke AJ-utfordringene fremover til å øve litt på dette.

Dette betyr vel at jeg kan summere det hele opp med følgende stikkord:
- søndager
- skriving
- personlig vekst
- i kjærlighet

Og jeg håper du vil være med meg :)

Før vi setter det hele i gang er det fint om du kan lage deg en AJ-bok. Jeg skal lage meg en i A4-størrelse, med minimum 26 sider. Forhåpentligvis klarer jeg å lage en dobbeltside hver uke det neste halve året. Bare tenk for en flott og unik kreativ dagbok vi sitter med i hendene når sommeren kommer :)

Vi sees i morra!
...

I've used some hours (and nights, actually...) to find a way to use this blog for this new year. I still want it to be a blog with both challenges and inspiration, and one of my biggest wishes is that we'll be a huge group of people using this blog as a meeting point for creativity and inspiration.

But - how to make my wish come true?

I guess I just have to give it a try - without knowing exactly where to go or how to do it...

But I do know that
- I'll post a challenge each Sunday.
- I need to use more text and writing in my work, so somehow I have to incorporate that in the challenges too. I miss writing. I miss combining visual art with written words.
- the best part of AJ-making is when I combine the creative part with personal therapeutic work. So, consider yourself warned...

- 2009 is MY year. I have ordered a fabulous year - filled with changes, challenges and important moments. And - this is an important part: I'm going to embrace it all with love. With positive thinking. With positive self-talk. With strong affirmations. I wouldn't be surprised if this perspective and point of view is something I need to work on through my AJ-pages and -challenges too.

That means that I can sum it all up with some key words for you:
- Sundays
- journaling
- personal growth
- with love


And I hope you'll join me :)

Before we get started I'd like you to make yourself a AJ book. I'm going to make myself a booklet (A4/lettersize) with at least 26 pages. Hopefully I'll manage to make a double page each week for the next half a year. And I just have to smile big time when I imagine the unique and personal piece of art this booklet will be :)

See you tomorrow!

2 kommentarer:

Lise sa...

Så spennende! Her skal jeg følge med, så håper jeg tiden strekker til sånn at jeg kan være med - for boka ligger her, med blake ark! :)

Audrey sa...

I love to join you!